نمایش 1–16 از 30 نتیجه

مشاهده فیلترها

ساچمه تفنگ بادی والتر کوپرایمپکت 5.5|250|16.20
Walther Cooper Impact Pellets

180,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی والتر ماکسیماتور 5.5|200|21.14
Walther Maximathor Pellets

180,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی جی اس بی اگزکت جامبو هیوی 5.5|500|18.13
JSB Exact Jumbo Heavy Pellets

170,000 تومان 160,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی دیانا اگزکت جامبو دیابولو 5.5|250|15.89
Diana Exact Jumbo Pellets

160,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی دیانا اسپورت 4.5|500|7.25
Diana Sport Pellets

150,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی دیانا اسپورت 5.5|400|13.73
Diana Sport Pellets

150,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی همرلی فیلدتارگت پرفورمنس 5.5|250|14.66
Hammerli Field Target Performance Pellets

150,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی جی اس بی اگزکت جامبو هیوی 5.5|250|18.13
JSB Exact Jumbo Heavy Pellets

90,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان دیابلو 5.5|200|13
H&N Diabolo Pellets

50,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان دیابولو 4.5|100|7.3
H&N Diabolo Pellets

30,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی هاتسان ایرکینگ 4.5|200|13.88
Hatsan Air King Airgun Pellet Cal. .177

تومان

ساچمه تفنگ بادی هاتسان ایرکینگ 5.5|200|24.7
Hatsan Air King Airgun Pellet Cal. 22

تومان

ساچمه تفنگ بادی هاتسان چیتا 4.5|250|9.72
Hatsan Cheetah Airgun Pellet Cal. .177

تومان

ساچمه تفنگ بادی هاتسان چیتا 5.5|250|15.43
Hatsan Cheetah Airgun Pellet Cal. 22

تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان باراکودا مچ 5.5|200|21.14
H&N Baracuda Match Pellets

تومان

ساچمه تفنگ بادی آرتمیس اکیوریت هیوی 5.5|250|21.6
Artemis Accurate Heavy Pellets

تومان