محاسبه دفعات شارژ کپسول PCP

مشخصات کپسول

مشخصات سلاح

Hidden
تعداد تقریبی دفعات شارژ سلاح توسط کپسول با 5% اتلاف باد

این ابزار به شما کمک میکند تا بتوانید تخمینی از تعداد دفعاتی که یک کپسول PCP میتواند سلاح شما را شارژ کند بدست آورید.
هر چند عوامل متعدد و بعضاً غیر قابل اندازه گیری زیادی همواره در این بین دخیل هستند، اما همچنان این محاسبه، دید روشنتری در زمان انتخاب حجم کپسول به شما خواهد داد.