ماشین حساب تفنگ بادی

راهنمای استفاده


دراینجا سعی شده کامل ترین محاسبات مربوط به تفنگ بادی با آسان ترین روش استفاده به شما عزیزان ارائه شود. در قسمت بالا با وارد کردن سرعت و وزن ساچمه برحسب واحدهای متریک، قدرت تفنگ برحسب ژول محاسبه و به شما نمایش داده میشود. در زیر نیز ابزارهای تبدیل واحد ها به متریک رو مشاهده میکنید که از خروجی آنها میتوانید در ابزار اصلی استفاده کنید. در صورتی که هر انتقاد یا پیشنهادی به این بخش دارید در قسمت دیدگاه های همین بخش اعلام بفرمایید.