انواع ساچمه های تفنگ بادی

Showing 1–16 of 39 results

مشاهده فیلترها

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان دیابلو 5.5|200|13
H&N Diabolo Pellets

40,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان دیابولو 4.5|100|7.3
H&N Diabolo Pellets

25,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی جی اس بی اگزکت جامبو هیوی 5.5|500|18.13
JSB Exact Jumbo Heavy Pellets

170,000 تومان 160,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی والتر کوپرایمپکت 5.5|250|16.20
Walther Cooper Impact Pellets

180,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی آرتمیس اکیوریت هیوی 5.5|250|21.6
Artemis Accurate Heavy Pellets

تومان

ساچمه تفنگ بادی پریدیتور متال مگ 5.5|200|17
Predator Metalmag Pellets

تومان

ساچمه تفنگ بادی جی اس بی آلترا شوک 5.5|150|25.39
JSB Ultra Shock Pellets

تومان

ساچمه تفنگ بادی جی اس بی اگزکت جامبو 5.5|250|15.89
JSB Exact Jumbo Pellets

تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان ربیت مگنوم پاور 5.5|200|25.31
H&N Rabbit Magnum Power Pellets

250,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی جی اس بی اگزکت جامبو هیوی 5.5|250|18.13
JSB Exact Jumbo Heavy Pellets

90,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی پریدیتور پلی مگ 5.5|200|16
Predator Polymag Pellets

140,000 تومان

ساچمه پاک کننده لوله تفنگ بادی کلین شوت

30,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی همرلی فیلدتارگت پرفورمنس 5.5|250|14.66
Hammerli Field Target Performance Pellets

150,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی والتر کوپرایمپکت 4.5|500|7.4
Walther Cooper Impact Pellets

تومان

ساچمه تفنگ بادی آرتمیس هالوپوینت 5.5|250|15.59
Artemis Hollow Point Pellets

تومان

ساچمه تفنگ بادی والتر ماکسیماتور 5.5|200|21.14
Walther Maximathor Pellets

180,000 تومان