انواع ساچمه های تفنگ بادی

نمایش دادن همه 9 نتیجه

مشاهده فیلترها

ساچمه تفنگ بادی دیانا های پاور 4.5|500|10.64
Diana High Power Pellets

280,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی والتر ماکسیماتور 5.5|200|21.14
Walther Maximathor Pellets

200,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان فیلدتارگت تروفی پاور5.5|200|14.66
H&N Field Target Trophy Power Pellets

190,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی دیانا اگزکت جامبو دیابولو 5.5|250|15.89
Diana Exact Jumbo Pellets

180,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی دیانا اسپورت 4.5|500|7.25
Diana Sport Pellets

170,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی دیانا اسپورت 5.5|400|13.73
Diana Sport Pellets

170,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی همرلی فیلدتارگت پرفورمنس 5.5|250|14.66
Hammerli Field Target Performance Pellets

170,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان دیابلو 5.5|200|13
H&N Diabolo Pellets

55,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان دیابولو 4.5|100|7.3
H&N Diabolo Pellets

35,000 تومان