انواع ساچمه های تفنگ بادی

نمایش 1–16 از 20 نتیجه

مشاهده فیلترها

ساچمه تفنگ بادی دیانا های پاور ۴.۵|۵۰۰|۱۰.۶۴
Diana High Power Pellets

310,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان فیلدتارگت تروفی پاور۵.۵|۲۰۰|۱۴.۶۶
H&N Field Target Trophy Power Pellets

230,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی والتر ماکسیماتور ۵.۵|۲۰۰|۲۱.۱۴
Walther Maximathor Pellets

230,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی دیانا اگزکت جامبو دیابولو ۵.۵|۲۵۰|۱۵.۸۹
Diana Exact Jumbo Pellets

230,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی دیانا اسپورت ۴.۵|۵۰۰|۷.۲۵
Diana Sport Pellets

200,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی دیانا اسپورت ۵.۵|۴۰۰|۱۳.۷۳
Diana Sport Pellets

200,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی همرلی فیلدتارگت پرفورمنس ۵.۵|۲۵۰|۱۴.۶۶
Hammerli Field Target Performance Pellets

170,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان دیابلو ۵.۵|۲۰۰|۱۳
H&N Diabolo Pellets

70,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان دیابولو ۴.۵|۱۰۰|۷.۳
H&N Diabolo Pellets

40,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان باراکودا مچ ۵.۵|۲۰۰|۲۱.۱۴
H&N Baracuda Match Pellets

تومان

ساچمه تفنگ بادی آرتمیس اکیوریت هیوی ۵.۵|۲۵۰|۲۱.۶
Artemis Accurate Heavy Pellets

تومان

ساچمه تفنگ بادی جی اس بی اگزکت جامبو هیوی ۵.۵|۲۵۰|۱۸.۱۳
JSB Exact Jumbo Heavy Pellets

تومان

ساچمه تفنگ بادی جی اس بی اگزکت جامبو ۵.۵|۲۵۰|۱۵.۸۹
JSB Exact Jumbo Pellets

تومان

ساچمه تفنگ بادی جی اس بی اگزکت جامبو مانستر ۵.۵|۲۰۰|۲۵.۳۹
JSB Exact Jumbo Monster Pellets

تومان

ساچمه تفنگ بادی جی اس بی اگزکت جامبو ۵.۵|۵۰۰|۱۵.۸۹
JSB Exact Jumbo Pellets

تومان

ساچمه تفنگ بادی جی اس بی اگزکت جامبو هیوی ۵.۵|۵۰۰|۱۸.۱۳
JSB Exact Jumbo Heavy Pellets

تومان