انواع ساچمه های تفنگ بادی

نمایش دادن همه 9 نتیجه

مشاهده فیلترها

ساچمه تفنگ بادی دیانا اگزکت ۵.۵|۲۵۰|۱۵.۹
Diana Exact Pellets

335,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی دیانا اگزکت جامبو دیابولو ۵.۵|۲۵۰|۱۵.۸۹
Diana Exact Jumbo Pellets

335,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی جی اس بی اگزکت جامبو هیوی ۵.۵|۲۵۰|۱۸.۱۳
JSB Exact Jumbo Heavy Pellets

تومان

ساچمه تفنگ بادی جی اس بی اگزکت جامبو ۵.۵|۲۵۰|۱۵.۸۹
JSB Exact Jumbo Pellets

تومان

ساچمه تفنگ بادی جی اس بی آلترا شوک ۵.۵|۱۵۰|۲۵.۳۹
JSB Ultra Shock Pellets

تومان

ساچمه تفنگ بادی جی اس بی اگزکت جامبو مانستر ۵.۵|۲۰۰|۲۵.۳۹
JSB Exact Jumbo Monster Pellets

تومان

ساچمه تفنگ بادی جی اس بی اگزکت جامبو ۵.۵|۵۰۰|۱۵.۸۹
JSB Exact Jumbo Pellets

تومان

ساچمه تفنگ بادی جی اس بی اگزکت جامبو هیوی ۵.۵|۵۰۰|۱۸.۱۳
JSB Exact Jumbo Heavy Pellets

تومان

ساچمه تفنگ بادی دیانا اگزکت ۴.۵|۵۰۰|۸.۴۴
Diana Exact Pellets

تومان