انواع ساچمه های تفنگ بادی

نمایش دادن همه 8 نتیجه

مشاهده فیلترها

ساچمه تفنگ بادی جی اس بی اگزکت جامبو هیوی ۵.۵|۲۵۰|۱۸.۱۳
JSB Exact Jumbo Heavy Pellets

تومان

ساچمه تفنگ بادی جی اس بی اگزکت جامبو ۵.۵|۲۵۰|۱۵.۸۹
JSB Exact Jumbo Pellets

تومان

ساچمه تفنگ بادی جی اس بی آلترا شوک ۵.۵|۱۵۰|۲۵.۳۹
JSB Ultra Shock Pellets

تومان

ساچمه تفنگ بادی جی اس بی اگزکت جامبو مانستر ۵.۵|۲۰۰|۲۵.۳۹
JSB Exact Jumbo Monster Pellets

تومان

ساچمه تفنگ بادی پریدیتور پلی مگ ۵.۵|۲۰۰|۱۶
Predator Polymag Pellets

تومان

ساچمه تفنگ بادی پریدیتور متال مگ ۵.۵|۲۰۰|۱۷
Predator Metalmag Pellets

تومان

ساچمه تفنگ بادی جی اس بی اگزکت جامبو ۵.۵|۵۰۰|۱۵.۸۹
JSB Exact Jumbo Pellets

تومان

ساچمه تفنگ بادی جی اس بی اگزکت جامبو هیوی ۵.۵|۵۰۰|۱۸.۱۳
JSB Exact Jumbo Heavy Pellets

تومان