انواع ساچمه های تفنگ بادی

نمایش دادن همه 9 نتیجه

مشاهده فیلترها

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان ربیت مگنوم پاور ۵.۵|۲۰۰|۲۵.۳۱
H&N Rabbit Magnum Power Pellets

470,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان فیلدتارگت تروفی پاور۵.۵|۲۰۰|۱۴.۶۶
H&N Field Target Trophy Power

335,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان اسنایپر مگنوم ۵.۵|۲۵۰|۱۷.۹۰
H&N Sniper Magnum Pellets

335,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان ترمیناتور ۵.۵|۲۰۰|۱۶.۳۶
H&N Terminator Pellets

335,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان دیابلو ۵.۵|۲۰۰|۱۳H&N Diabolo Pellets

110,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان دیابولو ۴.۵|۱۰۰|۷.۳H&N Diabolo Pellets

55,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان پایل درایور۵.۵|۱۵۰|۲۹.۱۷
H&N Pile Driver Pellets

تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان هورنت ۵.۵|۲۰۰|۱۶.۲۰
H&N Hornet Pellets

تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان باراکودا مچ ۵.۵|۲۰۰|۲۱.۱۴
H&N Baracuda Match Pellets

تومان