انواع ساچمه های تفنگ بادی

نمایش 1–16 از 37 نتیجه

مشاهده فیلترها

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان هورنت 5.5|200|16.20
H&N Hornet Pellets

330,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان ربیت مگنوم پاور 5.5|200|25.31
H&N Rabbit Magnum Power Pellets

250,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی والتر کوپرایمپکت 5.5|250|16.20
Walther Cooper Impact Pellets

180,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی والتر ماکسیماتور 5.5|200|21.14
Walther Maximathor Pellets

180,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی دیانا اگزکت 5.5|250|15.9
Diana Exact Pellets

160,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی جی اس بی اگزکت جامبو هیوی 5.5|500|18.13
JSB Exact Jumbo Heavy Pellets

170,000 تومان 160,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی دیانا اگزکت جامبو دیابولو 5.5|250|15.89
Diana Exact Jumbo Pellets

160,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی دیانا اسپورت 4.5|500|7.25
Diana Sport Pellets

150,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی دیانا اسپورت 5.5|400|13.73
Diana Sport Pellets

150,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان فیلدتارگت تروفی پاور5.5|200|14.66
H&N Field Target Trophy Power Pellets

150,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان اسنایپر مگنوم 5.5|250|17.90
H&N Sniper Magnum Pellets

150,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان ترمیناتور 5.5|200|16.36
H&N Terminator Pellets

150,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی همرلی فیلدتارگت پرفورمنس 5.5|250|14.66
Hammerli Field Target Performance Pellets

150,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی جی اس بی اگزکت جامبو هیوی 5.5|250|18.13
JSB Exact Jumbo Heavy Pellets

90,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان دیابلو 5.5|200|13
H&N Diabolo Pellets

50,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان دیابولو 4.5|100|7.3
H&N Diabolo Pellets

30,000 تومان