انواع ساچمه های تفنگ بادی

نمایش 1–16 از 24 نتیجه

مشاهده فیلترها

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان ربیت مگنوم پاور ۵.۵|۲۰۰|۲۵.۳۱
H&N Rabbit Magnum Power Pellets

470,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی دیانا های پاور ۴.۵|۵۰۰|۱۰.۶۴
Diana High Power Pellets

440,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی دیانا اگزکت ۵.۵|۲۵۰|۱۵.۹
Diana Exact Pellets

335,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان فیلدتارگت تروفی پاور۵.۵|۲۰۰|۱۴.۶۶
H&N Field Target Trophy Power

335,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان اسنایپر مگنوم ۵.۵|۲۵۰|۱۷.۹۰
H&N Sniper Magnum Pellets

335,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی والتر ماکسیماتور ۵.۵|۲۰۰|۲۱.۱۴
Walther Maximathor Pellets

335,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی دیانا اگزکت جامبو دیابولو ۵.۵|۲۵۰|۱۵.۸۹
Diana Exact Jumbo Pellets

335,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی همرلی فیلدتارگت پرفورمنس ۵.۵|۲۵۰|۱۴.۶۶
Hammerli Field Target Performance

315,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی هاتسان ایرکینگ ۴.۵|۲۰۰|۱۳.۸۸
Hatsan Air King Airgun Pellet Cal. .177

تومان

ساچمه تفنگ بادی هاتسان ایرکینگ ۵.۵|۲۰۰|۲۴.۷
Hatsan Air King Airgun Pellet Cal. 22

تومان

ساچمه تفنگ بادی هاتسان چیتا ۴.۵|۲۵۰|۹.۷۲
Hatsan Cheetah Airgun Pellet Cal. .177

تومان

ساچمه تفنگ بادی هاتسان چیتا ۵.۵|۲۵۰|۱۵.۴۳
Hatsan Cheetah Airgun Pellet Cal. 22

تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان پایل درایور۵.۵|۱۵۰|۲۹.۱۷
H&N Pile Driver Pellets

تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان باراکودا مچ ۵.۵|۲۰۰|۲۱.۱۴
H&N Baracuda Match Pellets

تومان

ساچمه تفنگ بادی آرتمیس اکیوریت هیوی ۵.۵|۲۵۰|۲۱.۶
Artemis Accurate Heavy Pellets

تومان

ساچمه تفنگ بادی جی اس بی اگزکت جامبو هیوی ۵.۵|۲۵۰|۱۸.۱۳
JSB Exact Jumbo Heavy Pellets

تومان