انواع ساچمه های تفنگ بادی

نمایش 1–16 از 39 نتیجه

مشاهده فیلترها

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان ربیت مگنوم پاور ۵.۵|۲۰۰|۲۵.۳۱
H&N Rabbit Magnum Power Pellets

470,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی دیانا های پاور ۴.۵|۵۰۰|۱۰.۶۴
Diana High Power Pellets

440,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی دیانا اگزکت ۵.۵|۲۵۰|۱۵.۹
Diana Exact Pellets

335,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان فیلدتارگت تروفی پاور۵.۵|۲۰۰|۱۴.۶۶
H&N Field Target Trophy Power

335,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان اسنایپر مگنوم ۵.۵|۲۵۰|۱۷.۹۰
H&N Sniper Magnum Pellets

335,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان ترمیناتور ۵.۵|۲۰۰|۱۶.۳۶
H&N Terminator Pellets

335,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی والتر کوپرایمپکت ۵.۵|۲۵۰|۱۶.۲۰
Walther Cooper Impact Pellets

335,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی والتر ماکسیماتور ۵.۵|۲۰۰|۲۱.۱۴
Walther Maximathor Pellets

335,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی دیانا اگزکت جامبو دیابولو ۵.۵|۲۵۰|۱۵.۸۹
Diana Exact Jumbo Pellets

335,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی دیانا اسپورت ۴.۵|۵۰۰|۷.۲۵
Diana Sport Pellets

315,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی دیانا اسپورت ۵.۵|۴۰۰|۱۳.۷۳
Diana Sport Pellets

315,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی همرلی فیلدتارگت پرفورمنس ۵.۵|۲۵۰|۱۴.۶۶
Hammerli Field Target Performance

315,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان دیابلو ۵.۵|۲۰۰|۱۳H&N Diabolo Pellets

110,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی اچ اند ان دیابولو ۴.۵|۱۰۰|۷.۳H&N Diabolo Pellets

55,000 تومان

ساچمه پاک کننده لوله تفنگ بادی کلین شوت

45,000 تومان

ساچمه تفنگ بادی هاتسان ایرکینگ ۴.۵|۲۰۰|۱۳.۸۸
Hatsan Air King Airgun Pellet Cal. .177

تومان