حسام داودی: در قسمت اول از راهنمای خرید تفنگ بادی قصد داریم به این پرسش بسیاری از دوستان پاسخ دهیم که کدام بهتر است؟ فنری، PCP و یا گازی؟ شاید هم پمپی!؟ جواب کوتاه این سوال دو کلمه است: بستگی دارد. برای مقایسه تفنگ بادی فنری با پی سی پی سایر مکانی ... بیشتر بخوانید