این سری از آموزشهای ایرگان آکادمی از سایت پیرامیدایر، یکی از معتبر ترین مراجع تفنگ بادی به زبان انگلیسی میباشد.

thumb - ایرگان آکادمی قسمت 35 - قلق توپخانه ای

ایرگان آکادمی قسمت 35 – قلق توپخانه ای

  ?فیلم آموزشی اختصاصی قلق توپخانه ای از ایرگان کالا? ? ایرگان آکادمی، قسمت ۳۵ - قلق توپخانه ای ✏با زیرنویس روان فارسی! به دلیل درخواست...

ادامه مطلب